Chlorek magnezu CZDA /1KG/

29,69 

1 in stock

SKU: 114 Category:

Description

Chlorek magnezu CZDA MgCl2 x 6H2O

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Numer CAS: 7791-18-6
Numer WE:
232-094-6
Postać:
Krystaliczna
Forma: ciało stałe Kolor: bezbarwny do białego
Zapach: bez zapachu pH: 5,5 – 7 (5% roztwór)
Temperatura topnienia: 118°C
Temperatura wrzenia: 160°C
Temperatura rozkładu: 135°C
Gęstość: 1,57 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność: w wodzie: 1640 g/l (20°C)
Zastosowanie: Odczynnik chemiczny Przemysł chemiczny Przemysł farmaceutyczny