DMSO dimetylosulfotlenek 500ml

75,89 

1 in stock

Description

Dimetylosulfotlenek C2H6OS

Właściwości fizyczne i chemiczne:
Gatunek:
CZDA czysty do analizy
Numer CAS: 67-68-5
Numer WE:
200-664-3
Postać:
Ciecz
Zapach: siarkowy
Temperatura topnienia: 18°C
Temperatura wrzenia: 189°C
Temperatura zapłonu: 87°C (zamknięty tygiel)
Gęstość: (20°C): 1104 kg/m3
Gęstość względna: (20°C): 1,104 (woda = 1)
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny w 20°C; >1000 g/l
Ulega krystalizacji w temperaturze ok 17°C

Właściwości: DMSO ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe. Stosując go miejscowo na skórę, ma działanie znieczulające.